PRIVACY POLICY

Perlindungan Data Dan Dasar Privasi

Terima kasih kerana melawat tapak web kami (“Tapak”). KEDAI EMAS MURNI MASTIKA (“Murni Mastika Gold” atau “Syarikat”) komited untuk merawat maklumat peribadi dan korporat pengguna Tapak kami, pelanggan dan vendor dengan hormat dan sensitiviti.
  1. Murni Mastika Gold, kami komited untuk melindungi privasi dan data peribadi pelanggan. Data peribadi termasuk maklumat yang boleh dikaitkan atau ditujukan kepada individu tertentu seperti nama, alamat, nombor telefon, atau alamat emel. Sekiranya Murni Mastika Gold meminta pelanggan untuk memberikan maklumat tertentu di laman web ini, maka pelanggan bersetuju bahawa ia hanya digunakan untuk tujuan seperti yang diminta itu.
  2. Dengan memberikan maklumat peribadi pelanggan kepada Murni Mastika Gold, pelanggan telah memberikan persetujuan untuk mengumpulkan, menggunakan, dan mendedahkan maklumat peribadi pelanggan di bawah dasar dan undang-undang perlindungan data dan privasi yang relevan di Malaysia yang mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia (PDPA). Sekiranya pelanggan tidak mahu memberikan persetujuan ini, maka jangan gunakan borang elektronik di laman web Murni Mastika Gold.
  3. Laman web kami (seperti laman web yang lain) menghasilkan ‘cookies’, yang merupakan fail khas yang dikumpulkan oleh server untuk mengenalpasti pelanggan/peranti pelanggan setiap kali pelanggan mengunjungi laman web ini. ‘Cookies’ ini tidak merekod data kekal dan tidak disimpan di hard drive komputer pelanggan dan ‘cookies’ akan terpadam secara automatik sekiranya pelanggan menutup browser komputer.
  4. Murni Mastika Gold akan mendedahkan data peribadi pelanggan kepada pihak berkuasa kerajaan jika dipaksa oleh undang-undang. Selain itu, kami juga boleh mendedahkan maklumat peribadi pelanggan kepada orang lain yang mempunyai hak berdasarkan undang-undang Malaysia selagi mereka mempunyai bukti kuasa untuk melakukannya.
  5. Kami akan menyimpan maklumat peribadi yang pelanggan berikan kepada kami selagi ada alasan untuk melakukannya, misalnya untuk memenuhi keperluan undang-undang atau peraturan, atau untuk melindungi kepentingan Murni Mastika Gold. Sekiranya tiada keutamaan, kami akan membersihkan data pelanggan dari sistem pemfailan elektronik, manual, dan lain-lain mengikut prosedur dalaman kami.
  6. Murni Mastika Gold berhak untuk mengubah dan meminda apa-apa dasar polisi pada bila-bila masa. Kami akan mengumumkan jika terdapat sebarang perubahan dan pemindaan di halaman ini.
  7. Permintaan untuk pembetulan maklumat yang dikemukakan boleh ditujukan kepada kami di murnimastikagold@gmail.com