+6017 - 482 4882

Keep in touch

08:30am - 05:00pm

Mon to Fri

POLISI PEMBATALAN & BAYARAN BALIK

Di Momentum Digital Sdn Bhd, kami berusaha memberikan perkhidmatan terbaik. Kami memahami bahawa keadaan mungkin timbul yang memerlukan perubahan pada rancangan anda. Berikut adalah polisi kami mengenai pembatalan dan bayaran balik:

1. Polisi Pembatalan

  1.1 Pembatalan Perkhidmatan
  – Pelanggan boleh membatalkan langganan perkhidmatan atau penglibatan projek mereka dengan memberikan notis bertulis kepada Momentum Digital Sdn Bhd. Tempoh notis yang diperlukan untuk pembatalan ditentukan dalam kontrak atau perjanjian perkhidmatan.
  – Untuk perkhidmatan yang tidak mempunyai tempoh notis yang dinyatakan, notis minimum 30 hari diperlukan.
  1.2 Pembatalan Acara atau Seminar
  – Untuk acara atau bengkel yang dianjurkan oleh Momentum Digital Sdn Bhd, pembatalan yang dibuat lebih dari 14 hari sebelum tarikh acara akan menerima bayaran balik penuh.
  – Pembatalan yang dibuat antara 7 hingga 14 hari sebelum tarikh acara akan menerima bayaran balik 50%.
  – Pembatalan yang dibuat kurang daripada 7 hari sebelum tarikh acara tidak akan menerima bayaran balik.

2. Polisi Bayaran Balik

  2.1 Langganan Perkhidmatan
  – Bayaran balik untuk langganan perkhidmatan akan ditangani mengikut terma yang dinyatakan dalam kontrak atau perjanjian perkhidmatan.
  – Jika perkhidmatan dibatalkan oleh Momentum Digital Sdn Bhd, pelanggan akan menerima bayaran balik prorata untuk mana-mana bahagian langganan yang tidak digunakan.

  2.2 Penglibatan Projek
  – Untuk penglibatan berasaskan projek, bayaran balik akan dipertimbangkan berdasarkan kerja yang telah disiapkan hingga saat pembatalan. Pelanggan mungkin berhak menerima bayaran balik untuk mana-mana bahagian pembayaran yang tidak digunakan, tolak sebarang kos yang ditanggung oleh Momentum Digital Sdn Bhd.

  2.3 Pembelian Produk
  – Untuk produk digital yang dibeli dari Momentum Digital Sdn Bhd, bayaran balik tidak tersedia kerana sifat penghantaran kandungan digital.

3. Syarat Am

  – Semua permintaan pembatalan dan bayaran balik mesti dihantar secara bertulis kepada bahagian perkhidmatan pelanggan kami di agency@momentuminternet.com
  – Bayaran balik akan diproses dalam masa 30 hari dari tarikh permintaan pembatalan diluluskan.
  – Bayaran balik akan dikeluarkan menggunakan kaedah pembayaran yang sama seperti yang digunakan untuk transaksi asal kecuali dipersetujui sebaliknya.

4. Pengecualian

  – Perkhidmatan tersuai, projek khusus, atau mana-mana perkhidmatan yang direka khusus mengikut keperluan pelanggan mungkin tidak layak untuk bayaran balik penuh. Butiran akan disediakan dalam kontrak atau perjanjian individu.

Maklumat Hubungan

  Untuk sebarang pertanyaan atau untuk menghantar permintaan pembatalan atau bayaran balik, sila hubungi kami di:

  Momentum Digital Sdn Bhd
  260, Tingkat 1, Jalan Lambak, 86000 Kluang, Johor.
  agency@momentuminternet.com
  +6012-7851480

Polisi ini tertakluk kepada perubahan mengikut budi bicara Momentum Digital Sdn Bhd.
Sebarang perubahan akan disampaikan kepada pelanggan dengan segera.